Gedragscode

De Mikkelhorst vindt het belangrijk dat alle medewerkers en vrijwilligers veilig en plezierig kunnen werken. Hiervoor zijn kernwaarden opgesteld die bijdragen aan een gezond werkklimaat. Waar men in deze gedragscode medewerker leest, kan men ook vrijwilliger invullen.


Doel is om te zorgen voor een veilig werkklimaat voor alle medewerkers en vrijwilligers. Het document verschaft duidelijkheid omtrent wenselijk gedrag op de werkvloer. Deze code geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers van de Mikkelhorst inclusief stagiaires, ervaringsdeskundigen, uitzendkrachten en anderen die werkzaamheden verrichten voor de Mikkelhorst.


Gedragscode Zorgboerderij De MikkelhorstSteun de Mikkelhorst

Doneren

Met een eenmalige gift kun je De Mikkelhorst steunen in het bereiken van onze doelen op het gebied van zorg, samenleving en natuur.

Vriend worden

Wil jij je langer aan de Mikkelhorst verbinden? Word dan Vriend van de Mikkelhorst en ontvang een Vriendenpas, updates en leuke acties vanuit De Mikkelhorst.