Wat is de Mikkelhorst

Zorg

Stichting De Mikkelhorst is een sociale onderneming waar mensen met een (arbeids)beperking een zinvolle, betekenisvolle en op ontwikkeling gerichte werkplek hebben. Zij vormen de motor voor onze zorgboerderij. 

Dagbesteding betekent voor ons meedoen in de samenleving. Je doet zinvol werk dat ertoe doet, net als ieder ander in de maatschappij. Hierbij stemmen we de activiteiten af met onze deelnemers, die staan centraal. Wat heeft hij of zij nodig om zich gewaardeerd en nuttig te voelen? Daarbij is ons eigen vakmanschap belangrijk. Dit uit zich in kwaliteit van zorg, een nette locatie en een goede (financiële) bedrijfsvoering. 


Samenleving

De Mikkelhorst is primair een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of het sociale leven, maar begeeft zich als onderneming ook op het snijvlak van leren en recreëren. Onze locatie creëert een meerwaarde voor het leven onze deelnemers en de inwoners van Haren en omstreken. Onze blik is naar buiten gericht, want we willen verbinden en middenin de maatschappij staan. Dat doen we door een aantrekkelijke locatie te bieden en die open te stellen voor bezoekers, buurtbewoners te betrekken als vrijwilligers en samenwerking te zoeken met de Gemeente en ondernemingen uit de buurt.  


Natuur en omgeving

De Mikkelhorst streeft als ecologische zorgboerderij naar harmonie met natuur en omgeving. We gebruiken duurzame producten en scheiden afval. We verkopen in onze winkel produkten uit eigen tuin en eigen streek en produceren energie middels zonnepanelen op het dak van ons gebouw.

Steun de Mikkelhorst

Doneren

Met een eenmalige gift kun je De Mikkelhorst steunen in het bereiken van onze doelen op het gebied van zorg, samenleving en natuur.

Vriend worden

Wil jij je langer aan de Mikkelhorst verbinden? Word dan Vriend van de Mikkelhorst en ontvang een Vriendenpas, updates en leuke acties vanuit De Mikkelhorst.