Wat is de Mikkelhorst?

Aan de rand van Haren, grenzend aan een prachtig natuurgebied, ligt de Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst. Hier werken mensen met een beperking of een specifieke hulpvraag, op een veilige werkplek. De werkzaamheden en het werktempo zijn afgestemd op ieders mogelijkheden. Door de grote variatie aan werkplekken kan een ieder tot zijn recht komen. De samenwerking tussen mensen met verschillende beperkingen biedt kansen om elkaars mogelijkheden en kwaliteiten te stimuleren. Wij bieden daarbij ondersteunende begeleiding.
Op het terrein zijn speelvoorzieningen en een kinderboerderij. De Mikkelhorst kan rekenen op de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers.