Verslag informatiebijeenkomst Polycultuur Zonnepark

7 Maart werd er een informatieavond georganiseerd over het Polycultuur-Zonnepark De Mikkelhorst. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het samenwerkingsverband, dat zich bezig houdt met de realisatie van een polycultuur-zonnepark op het terrein van De ecologische zorgboerderij De Mikkelhorst. De samenwerkende partijen: De Mikkelhorst, Coöperatie Duurzaam Haren en ingenieursbureau Rom3D, hebben zich tijdens deze voorlichtingsavond gepresenteerd als partners in het project, omdat men het van groot belang acht dat omwonenden en andere betrokkenen in een zeer vroeg stadium betrokken worden bij de planvorming. Lees hier het verslag.