Schooltuin klaar voor nieuw seizoen!

Dank zij noeste werkers is de schooltuin nagenoeg weer geheel omgespit. Nu kunnen de lijntjes letterlijk weer worden uitgezet en kunnen de leerlingen van De Wissel, De Linde en De Brinkschool weer een taartpunt voor rekening nemen. Stichting Kind & Groen bloeit als nooit te voren, iets wat we straks in het voorjaar weer letterlijk kunnen aanschouwen.