Privacystatement

  • Wij houden bezoekersaantallen van deze website bij middels zogenoemde ‘tracking-cookies’
  • Deze cookies worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, en we herleiden informatie ook niet tot u als persoon
  • informatie die u middels formulieren op deze site doorgeeft, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u die informatie verstrekt heeft. E-mailadres en andere info worden niet doorverkocht of – gegeven aan anderen
  • Als u uw e-mailadres doorgeeft op andere formulieren dan aanmelding nieuwsbrief, kan dat adres eenmalig gebruikt worden om te vragen of u zich voor de nieuwsbrief wilt aanmelden. Doet u dat niet, dan worden u verder geen e-mails meer verstuurd
  • Foto’s en informatie op deze website zijn geplaatst met toestemming van rechthebbenden
  • Foto’s en informatie op deze website mogen gedeeld worden op sociale media als Facebook. Voor andere manieren van overnemen graag contact opnemen met De Mikkelhorst, ln.ts1555655644rohle1555655644kkim@1555655644ofni1555655644
  • Alle formulieren op deze site zijn beveiligd middels het hsts- en het httpsprotocol, wat betekent dat informatie versleuteld verstuurd wordt

versie 9-04-2019