Kwaliteit laat je zien

We zijn trots, dat mag u gerust weten. De Mikkelhorst heeft medio december van de Federatie Landbouw en Zorg het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ ontvangen. Het is een kroon op ons werk. We zijn dus niet alleen een fijne plek om te werken, te leren en te recreëren maar mogen ook laten zien dat we kwalitatieve zorg leveren in een veilige omgeving.