Kune kune varkens werken aan schooltuin


Grondboringen deze week wezen uit dat het weiland een prima toplaag van zwarte grond bezit. Daaronder zit wat geel zand en daaronder leem en veen. Het grondwaterpeil is hoog. Er zullen dus aanvullende maatregelen nodig zijn, d.w.z. of ophogen of drainage. Binnenkort vindt overleg plaats met de gemeente Haren.

Meer weten over de schooltuinen die worden opgezet ism De Borg en De Brinkschool? Mail of bel naar Geert Naber, Algemeen Manager van onze zorgboerderij. Wij vertellen u graag meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *