Klachtenregeling Deelnemers

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de Mikkelhorst, bijvoorbeeld omdat je niet goed behandeld bent door een collega, een begeleider of iemand anders binnen onze organisatie. In alle gevallen is het goed om daarover te praten met je begeleider en/of de zorgcoördinator van de zorgboerderij. We willen graag dit soort zaken bespreekbaar maken zodat je probleem kan worden opgepakt en naar wens wordt afgehandeld. We kunnen hier ook van leren.

Soms komt het voor dat praten niet heeft geholpen of dat er zo iets ingrijpends gebeurt dat je niet anders kunt dan andere wegen te bewandelen. Dan kun je in dit stappenplan vinden hoe je dat kunt doen. We adviseren je wel om hier ook partners, ouder(s) of je ambulant- of woonbegeleider bij te betrekken.

Sinds juli 2015 is Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie Landbouw en Zorg en bij de Erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg. Het volledige klachtenreglement van De Mikkelhorst kun je vinden op de site van zorgboeren.nl – download klachtenreglement.