Begeleiding

De Mikkelhorst biedt professionele begeleiding, gericht op bevordering of het behoud van zelfredzaamheid en de ontwikkeling van specifieke mogelijkheden van onze deelnemers. Hierbij staan betrokkenheid, respect en aandacht centraal.

Iedereen krijgt een persoonlijk begeleider die de individuele doelen van de deelnemer vast stelt en regelmatig de voortgang evalueert.

Daar waar mogelijk begeleiden we mensen naar ander (betaald) werk.