Aanmelden werkplek

Een werkplek

Deelnemers kunnen op verschillende manieren een werkplek op de Mikkelhorst verkrijgen:

Zorginstelling

Mensen met een specifieke begeleidingsvraag kunnen via een zorginstelling bij ons komen. Dat kan een zorginstelling zijn waarmee De Mikkelhorst samenwerkt (zoals Visio, Kentalis of Lentis), maar dat hoeft niet.

Persoonsgebonden Budget (PgB)

Op basis van een indicatie voor dagbesteding met ondersteunende begeleiding kan een deelnemer zelf zijn werk-dagbestedingsplek inkopen. In dat geval heeft de Mikkelhorst individuele overeenkomsten met de PgB-houder. We kunnen verwijzen naar adviseurs die ondersteuning bieden bij de aanvraag van een PgB.

De meeste deelnemers werken niet fulltime op de Mikkelhorst. Een te sterke wisseling in de bezetting leidt tot een onrustig werkklimaat, daarom willen we graag dat een deelnemer meer-dere dagdelen per week werkt. Dit kan in overleg worden vastgesteld.

Via Gemeenten/Wijk- of sociale teams (WMO)

U kunt ook bij ons terecht na overleg met het sociaal- en/of wijkteam binnen uw gemeente.