Anbi

De Mikkelhorst is een stichting (opgericht oktober 2000) die door de fiscus aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam

Stichting Ecologische Boerderij de Mikkelhorst, publieksnaam Stichting de Mikkelhorst

Kamer van Koophandel en Fiscaal nummer

Stichting Boerderij de Mikkelhorst staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02071925.
Het Fiscale nummer is 8101.08.264.

Adres

Post en bezoekadres :

Klaverlaan 37,
9753 BZ Haren
E mail : *protected email*
tel. 050-3168840
website: www.mikkelhorst.nl

Activiteiten volgens Kamer van Koophandel (SBI code 88103) : Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten. Ecologische Zorgboerderij gericht op zorg voor en het begeleiden van mensen met verstandelijke, psychische en lichamelijke beperkingen.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De Mikkelhorst heeft de meeste kenmerken van een sociale onderneming waar mensen met een (arbeids)beperking een zinvolle/betekenisvolle en op ontwikkeling gerichte werkplek hebben. Zij vormen de motor in het bedrijfsproces. De Mikkelhorst is primair dan ook een werksetting voor mensen met (een grote) afstand tot de arbeidsmarkt en/of het sociale leven en is daarbij niet alleen gericht op zorg.
Door bij de inzet van de kwaliteiten van onze deelnemers te focussen op diens ontwikkelingsmogelijkheden bieden we een dienst met toegevoegde waarde.
De Mikkelhorst begeeft zich op het snijvlak van zorg en werk, educatie en recreatie en het creëren van meerwaarde voor deelnemers en de inwoners van Haren en omstreken.
De Mikkelhorst biedt bezoekers een aantrekkelijke omgeving waarin bezoekers en deelnemers elkaar ontmoeten. De Mikkelhorst werkt op basis van ecologische principes en duurzaamheid.

Bestuur

  • Mw. E.C. Entzinger
  • Dhr. P.H.B. Willemse
  • Mw. J. A.M. B. van den Driessche
  • Dhr. J.H. Jansen
  • Dhr. E.W.J. Weisbeek
  • Mw. A.M. van Wagenberg

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen onkosten worden vergoed.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2017 kunt u hier vinden.

Jaarrekening

De Jaarrekening over 2017 kunt u hier vinden.